Wózek widłowy to wyjątkowe narzędzie pracy. Jest nie tylko szybki i zwrotny, ale dzięki swojej budowie może być wykorzystywany w najbardziej niedostępnych lokalizacjach. Wózki widłowe pozwalają na łatwe przewożenie różnych ładunków oraz na ich podnoszenie na spore wysokości.

Najczęściej wykorzystuje się go w magazynach, w halach produkcyjnych i przemysłowych oraz w centrach logistycznych. Jakie są rodzaje wózków widłowych i jaki dodatkowy osprzęt można w nich zastosować?

Rodzaje wózków widłowych

Wózki widłowe to urządzenia przystosowane do przewozu materiałów o masie do kilkudziesięciu ton. Mogą być napędzane benzyną, olejem napędowym lub gazem. Ze względu na sposób transportowania towarów, wózki widłowe dzieli się na naładowne, podnośnikowe, boczne oraz skrętne. W zależności od rodzaju pracy oraz warunków w magazynie lub na hali, wózki mogą być niskiego lub wysokiego składowania. W pierwszym przypadku ładunki nie są umieszczane na zbyt dużych wysokościach. Natomiast wózki do wysokiego składowania muszą być dodatkowo wyposażone w składający się z kilku segmentów maszt, który umożliwia umieszczanie towaru na znacznej wysokości.

Dodatkowy osprzęt do wózków widłowych

Fakt, że wózki widłowe wykorzystywane są w różnych halach i zakładach produkcyjnych oraz do transportu zróżnicowanych towarów sprawia, że często wyposaża się je w dodatkowy osprzęt. Dzięki temu pojazd przystosowuje się do wykonywania wyspecjalizowanych prac. Najczęściej stosowanym osprzętem są widły, które służą do podnoszenia i przemieszczania towarów umieszczonych na paletach. Widły muszą być dostosowane do możliwości i udźwigu wózka widłowego. Czasami do wideł dołączony jest pazur dociskowy, który przytrzymuje transportowany towar od góry i uniemożliwia jego przesuwanie się po widłach. Ułatwieniem podczas wykonywania przewozu materiałów płynnych w beczkach jest chwytak do beczek. Przy załadunku i przenoszeniu materiałów sypkich stosuje się szufle i pługi. Ten osprzęt doskonale sprawdzi się także przy odśnieżaniu dużych powierzchni. W pracach przeładunkowych czasami bardzo przydają się wysięgniki. Zamocowane do wózka widłowego pozawalają przenosić specyficzne towary na zasadzie działania dźwigu. Do wyposażenia specjalnego można także zaliczyć chwytak do makulatury, przedłużki i pozycjonery do wideł oraz trzpień nośny.

Wózek widłowy jest jednym z nieodłącznych elementów magazynów, zakładów produkcyjnych oraz hal. Nie zawsze trzeba taki sprzęt od razu kupować, szczególnie jeśli musi być wyposażony w dodatkowy osprzęt. Tańszą alternatywą dla zakupu nowych wózków widłowych może być wynajmem sprzętu używanego. Maszyny należy jednak kupować i wypożyczać wyłącznie z pewnego i zaufanego źródła. Daje to gwarancję otrzymania sprawnego i niezawodnego sprzętu.

Jakie części wózków ulegają najszybciej zużyciu? Przeczytaj na naszym blogu